Atsakomybė

Nuo šių metų sausio pirmosios įsigalioję Pašto įstatymo pakeitimai reklamos platintojus įpareigoja atsižvelgti į kiekvieną tokį lipduką ant pašto dėžutės. Kitu atveju jiems grės teisės aktais numatyta atsakomybė - bauda iki 9 000 Eur.

Kur kreiptis?

Lipdukas - ne spyna. Jis neapsaugos nuo piktavalių kaimynų ar nesąžiningų reklamos platintojų. Užsiklijavę lipduką, tiesiog išreiškiate norą nebegauti nusibodusios ir neefektyvios spausdintos reklamos, kuri dažniausiai ir taip atsiduria šiukšliadežėje jos net neperžiūrėjus. Vis dėl to, jei susidūrėte su ypač grubiu nepageidaujamos reklamos platinimo atveju, kreipkitės į šias institucijas:

Dėl maisto produktų reklamos:
Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Dėl ne maisto produktų reklamos:
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Dėl vaistų ir medicininės paskirties produktų reklamos:
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Teisinė informacija

Pašto įstatymas. IV skyrius. 10 straipsnis

9. Jeigu gavėjas nepageidauja gauti reklamos, jis, siekdamas aiškiai išreikšti šį nesutikimą, ant gaunamųjų laiškų dėžutės nurodo, kad reklamos gauti nepageidauja. Asmenys, pažeidę šį gavėjo nesutikimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Reklamos įstatymas. 13 straipsnis

2. Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

Reklamos įstatymas. 20 straipsnis

5. Už šio įstatymo 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 straipsniuose nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų.[...]